امامت در قرآن (2)

 امامت عهد الهی

در آیه کریمه باری تعالی در جواب سوال حضرت ابراهیم (ع) با واژه «عهد» به امامت اشاره می کند«لا ینال عهدی الظالمین». پیشوایی امام حاوی هدایتی است که باری تعالی معاهده بندگی اش را بوسیله آن محقق اعلام می کند و امامت را عهد خویش می نامد.

ادامه مطلب...

/ 0 نظر / 95 بازدید