امامت در قرآن (4)

عصمت و پیراستگی از ظلم

در آیه امامت حضرت ابراهیم علیه السلام عصمت امامانتصریح شدهاست: «لا ینال عهدی الظالمین» عهد من (امامت) به ظالمین نمی رسد. آیه شریفه یک قید مطلق آورده است،  امام از ظالمین نخواهد بود. یعنی؛ حتی یک بار ابتلا به ظلم و پشیمانی بعد از آن، ظالم را از ظلم مبرا نمی کند. در نتیجه امام بطور مطلق حتی یک بار هم به ظلم مبتلا نمی شود. ظلم در کلام الهی مصادیق متعددی دارد، مقام امامت از تمام اقسام ظلم بطور مطلق مبرا است.

 

ادامه مطلب...

/ 0 نظر / 76 بازدید